CƠ SỞ 1: Kidlinks Bắc Thành Công, Số 26, ngõ 6A, phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 3772 4298

Cô Nga: 0973 016 063

CƠ SỞ 2: Kidlinks Đội Cấn, Biệt thự 19 ngõ 283 Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 8588 6816

Cô Hạnh: 0904 385 255